I-activsense

siguria e para

duke ju ruajtur ju te sigurte, ju mind te shijoni udhetimin

Teknologjitë tona të përparuara të sigurisë i-ACTIVSENSE ju japin besim të plotë në vozitjen tuaj, kështu që ju të mund të shijoni kënaqësi të pastër drejtimi duke ditur qe ju dhe pasagjerët tuaj mbrohen ne menyre inteligjente. Sistemet tona punojnë së bashku për t'ju ndihmuar të njihni rreziqet e mundshme, të shmangni përplasjet aty ku është e mundur dhe të zvogëloni ashpërsinë e aksidenteve kur ato janë të pashmangshme. Ndjeheni të lidhur me Mazda tuaj si kurrë më parë.

Manovrimi

Pjesët e verbëra nuk janë më problem

Nëse tregoni të ndryshoni korsi dhe ka një automjet në vendin tuaj të verbër ose është shumë afër, do të dëgjoni një alarm dhe treguesit e pasqyrës së derës fillojnë të pulsojnë. Ky Sistem i Monitorimit të Blind Spot ju jep kohë të çmuar për të reaguar.

Frenimi

Ka sensorë që ju tregojnë nëse I afroheni një automjeti tjetër

Sensorët inteligjentë përreth Mazda2 veprojnë si sy shtesë për t'ju mbajtur të sigurt. Nëse një përplasje ka të ngjarë me shpejtësi të ulët, Mbështetja e Frenave Smart City primes frenon në mënyrë që ato të përgjigjen menjëherë në prekjen tuaj. Nëse nuk përdorni frenat, Mazda2 e bën atë për ju.

Marshi i mbrapmë

Të jesh në dijeni çfarë ke majtas dhe djathtas

Nëse ecën mbrapsht me shpejtësi të ulët dhe nuk mund të shihni një automjet që po afrohet, do të lajmëroheni që të mund të ngadalësoni ose të ndaloni derisa të pastrohet rruga juaj (Paralajmërimi i Trafikut Kryq).

Parkimi

Parko me lehtësi

Teknologjitë tona inovative të sigurisë i-ACTIVSENSE ju sigurojnë mbrojtje të gjithanëshme dhe ju japin besim për të qenë më të qetë. Sistemi zbulon gjithashtu këmbësorët dhe çiklistët, duke mbajtur të sigurt ju dhe ata.

Manovrimi

Pjesët e verbëra nuk janë më problem

Nëse tregoni të ndryshoni korsi dhe ka një automjet në vendin tuaj të verbër ose është shumë afër, do të dëgjoni një alarm dhe treguesit e pasqyrës së derës fillojnë të pulsojnë. Ky Sistem i Monitorimit të Blind Spot ju jep kohë të çmuar për të reaguar.

Frenimi

Ka sensorë që ju tregojnë nëse I afroheni një automjeti tjetër

Sensorët inteligjentë përreth Mazda2 veprojnë si sy shtesë për t'ju mbajtur të sigurt. Nëse një përplasje ka të ngjarë me shpejtësi të ulët, Mbështetja e Frenave Smart City primes frenon në mënyrë që ato të përgjigjen menjëherë në prekjen tuaj. Nëse nuk përdorni frenat, Mazda2 e bën atë për ju.

Marshi i mbrapmë

Të jesh në dijeni çfarë ke majtas dhe djathtas

Nëse ecën mbrapsht me shpejtësi të ulët dhe nuk mund të shihni një automjet që po afrohet, do të lajmëroheni që të mund të ngadalësoni ose të ndaloni derisa të pastrohet rruga juaj (Paralajmërimi i Trafikut Kryq).

Parkimi

Parko me lehtësi

Teknologjitë tona inovative të sigurisë i-ACTIVSENSE ju sigurojnë mbrojtje të gjithanëshme dhe ju japin besim për të qenë më të qetë. Sistemi zbulon gjithashtu këmbësorët dhe çiklistët, duke mbajtur të sigurt ju dhe ata.

i-activsense safety technology

Kur drejtoni një Mazda, grupi ynë i teknologjive të sigurisë i-ACTIVSENSE ju jep mbrojtje të gjithanshme për t'ju mbajtur të sigurt nga rreziqet që mund të mos i shihni. Pavarësisht nëse jeni në trafik të ngjeshur, duke vozitur në një rrugë të gjatë, të drejtë ose duke vozitur natën, sistemet tona punojnë pa probleme së bashku për t'ju mbajtur më të sigurt, për kënaqësinë maksimale të makinës.

shenjat e trafikut

njohja e shenjave te trafikut

Në rrugët me ngarkese te qytetit, nuk është e lehtë të ndjekesh çfarë po ndodhin përreth jush. Sistemi i Njoftimit të Shenjave të Trafikut zbulon automatikisht kufijtë e shpejtësisë dhe i shfaq ato në ekranin me ngjyra , në mënyrë që të mund të mbani vëmendjen tuaj në rrugë.

rreziqet

sistemi i frenimit smart city

Tani në gjendje të zbulojë këmbësorët, si dhe automjetet, Sistemi ynë i frenave Smart City përdor një kamera të përparuar, të integruar, për të ndjerë rreziqe dhe për të zbuluar rreziqet e mundshme.

kembesoret

njohja e kembesoreve

Ndërsa vozitni, sistemi kontrollon shpejtësinë dhe distancën nga rreziqet para jush dhe pregatit frenat për ndalesë emergjente ose frenon automatikisht nëse përplasja mund te ndodhe me shpejtësi të ulët.

shenjat e trafikut

njohja e shenjave te trafikut

Në rrugët me ngarkese te qytetit, nuk është e lehtë të ndjekesh çfarë po ndodhin përreth jush. Sistemi i Njoftimit të Shenjave të Trafikut zbulon automatikisht kufijtë e shpejtësisë dhe i shfaq ato në ekranin me ngjyra , në mënyrë që të mund të mbani vëmendjen tuaj në rrugë.

rreziqet

sistemi i frenimit smart city

Tani në gjendje të zbulojë këmbësorët, si dhe automjetet, Sistemi ynë i frenave Smart City përdor një kamera të përparuar, të integruar, për të ndjerë rreziqe dhe për të zbuluar rreziqet e mundshme.

kembesoret

njohja e kembesoreve

Ndërsa vozitni, sistemi kontrollon shpejtësinë dhe distancën nga rreziqet para jush dhe pregatit frenat për ndalesë emergjente ose frenon automatikisht nëse përplasja mund te ndodhe me shpejtësi të ulët.
suporti per frenimin smart city

Ne besojmë SE ndihmojmë që të reagosh më shpejt ndaj rreziqeve në rrugë. Sistemi ynë për SMART suport ne frenimin ne qytet  (SCBS) përdor sensorë për të monitoruar vazhdimisht shpejtësinë midis jush dhe pengesat përpara dhe distancën midis tyre. Nëse afroheni shumë dhe ekziston rreziku i përplasjes, frenat janë të gatshëm për t'ju ndihmuar të ndaloni më shpejt. Ose, në raste urgjente, frenat do të aplikohen automatikisht nëse është e nevojshme. Sistemi jo vetëm që njeh automjetet, ai zbulon këmbësorët dhe lexon shenjat e trafikut *. Nëse i tejkaloni kufijtë e shpejtësisë, do të njoftoheni. Duke menduar racionalisht dhe më shpejt, për një makinë më të sigurt.

suporti per frenimin smart city

Ne besojmë SE ndihmojmë që të reagosh më shpejt ndaj rreziqeve në rrugë. Sistemi ynë për SMART

sinjalizimi per korsi ndarest

Risia e sigurisë duhet të përmirësojë përvojën e drejtimit për ju dhe pasagjerët tuaj. Sistemi ynë i paralajmërimit të levizjes nga korsia zbulon shenjat në rrugë dhe ju paralajmëron, me një puls të hollë, nëse po largoheni nga korsia juaj pa qëllim. Eshtë ideale kur udhëtoni në rrugë të gjata, të drejta dhe autostradë për t'ju ndihmuar të përqendroheni në rrugën përpara. Dhe kur sinjalizoni të ndryshoni korsitë ose të përshpejtoni, manovra juaj është e qëllimshme, kështu që alarmi mbetet i fikur.

sinjalizimi per korsi ndarest

Risia e sigurisë duhet të përmirësojë përvojën e drejtimit për ju dhe pasagjerët

feneret e adaptueshem

Një pamje e qartë e rrugës përpara jo vetëm që rrit sigurinë, por duhet të përmirësojë përvojën e drejtimit. Fenerët tanë të fundit te adaptueshem LED përdorin 12 elementë të veçantë LED dhe automatikisht ulin ndricimin kur afroheni në trafikun te shtuar ose një veturë vjen para jush për të shmangur bezdisjen e shoferëve të tjerë. Vetëm dritat që janë në krahun e shoferit janë fikur, kështu që ju keni një pamje më të mirë të rrugës sesa nëse e tërë drita ishte fikur. Në udhëtimet me autostradë, dritat automatikisht ngrihen për të ndriçuar më shumë rrugën përpara. Përmirësimet në grupin e LED ndihmojnë në zbulimin më të shpejtë të këmbësorëve dhe përmirësimin e dukshmërisë kur ngisni nëpër kthesa, duke bërë një udhëtim më të sigurt dhe më pak të lodhshëm gjatë natës

feneret e adaptueshem

Një pamje e qartë e rrugës përpara jo vetëm që rrit sigurinë, por duhet të përmirësojë përvojën e drejtimit. Fenerët tanë të fundit te adaptueshem LED përdorin 12 elementë

asistenca per rruajtjen e korsise

Ajo që ndodh në secilën anë tuaj është po aq e rëndësishme sa ajo që ndodh përpara dhe pas makinës. Lane-Keep Assist kontrollon shenjat e rrugës dhe nëse kaloni pa dashje në një korsi tjetër, sistemi do t'ju paralajmërojë dhe, nëse është e nevojshme, regullon timonin për t'ju drejtuar me siguri përsëri në qendrën e korsisë tuaj.

asistenca per rruajtjen e korsise

Ajo që ndodh në secilën anë tuaj është po aq e rëndësishme sa ajo që ndodh përpara dhe pas makinës

mbrojtje brenda ne makine

Ne ju mbrojmë ju dhe udhëtarët tuaj me teknologjitë tona të sigurisë. Kabina Skyactiv e jone ka një strukturë inovative unazore për të thithur goditjet dhe makinat tona përdorin rripa sigurie me paratensionim dhe kufizuesit e ngarkesës, pedalet e frenave speciale, SRS Airbag Systems dhe karakteristika të tjera të sigurisë për t'ju mbajtur të sigurt.

siguri me 5 yje

Përjetoni se si ndjehen performanca dinamike dhe siguria e jashtëzakonshme në Mazda6, qe i eshte dhënë vlerësimi maksimal me pesë yje në testet Euro NCAP, duke e bërë atë një nga makinat më të sigurta në botë. Gama jonë e teknologjive të sigurisë i-ACTIVSENSE Evolution ju siguron siguri shtesë në çdo makinë.

test drive me mazda6