SETTINGS & SUPPORT

SETTINGS

Cilësimet e sigurisë

Ju mund të ndizni/fikni pajisjet e sigurisë sipas mënyrës dhe preferencës tuaj të drejtimit. Ndryshimet mund të bëhen në sistemin e njohjes së distancës së automjetit, SBS/SCBS, sistemin e paralajmërimit të largimit nga korsia dhe më tepër.

SEE OWNERS MANUAL

Cilësimet e automjetit

Rregulloni cilësimet e komoditetit të automjetit, siç janë fshirësit automatikë, kyçja automatike e derës, shpejtësia e ndezjes, dritat automatike, cilësimi automatik i orës dhe më shumë.

SEE OWNERS MANUAL

Paraqitja e sinjaleve

Mund të ndryshoni cilësimet e ndriçimit dhe të kontrastit të ekranit qendror, ose ekranit të disponueshëm aktiv të drejtimit që përcjell informacion në dritaren e përparme.

SEE OWNERS MANUAL

Cilësimet e volumit dhe zërit

Rregulloni cilësimet e zërit sipas preferencës tuaj. Nëse makina juaj është e pajisur me sistemin e disponueshëm të zërit Bose®, cilësimet AUDIOPILOT ™ dhe Centerpoint® mund të ndizen ose çaktivizohen sipas preferencës tuaj.*

SEE OWNERS MANUAL

 

Cilësimet e lidhjes

Lidhni pajisjen tuaj me Bluetooth® për të shijuar muzikën tuaj të preferuar. **

SEE OWNERS MANUAL

SUPPORT

Përditësimet e Hartës

Përditësoni të dhënat e hartës tuaj në versionin më të fundit

SEE MORE

Përditësimi i bazës së të dhënave Gracenote

Përditësoni bazën e të dhënave Gracenote në versionin e fundit.

SEE OWNERS MANUAL

Lidhja e celularit

Kontrolloni këtu për të parë nëse pajisja juaj celulare lidhet me Mazda.

SEE THE DETAILS

*AudioPilot ™ dhe Centerpoint® janë marka tregtare të regjistruara të Bose Corporation.

** Shenja dhe logot e fjalës Bluetooth® janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc.