DIGITAL SERVICE RECORD

Ne dokumentojmë historinë e mirëmbajtjes së Mazda-s tuaj

Në 2005, Mazda prezantoi listën e kontrollit dixhital të Shërbimit Dixhital. Përparësia kryesore është se e gjithë historia juaj e mirëmbajtjes ruhet në një bazë të dhënash qendrore. Dhe pjesa më e mirë është që ju të mund ta përdorni atë në çdo kohë përmes aplikacionit My Mazda.

Përfitimet tuaja në vështrim të parë

E detajueshme dhe gjithmonë e aksesueshme

"Regjistrimi i Shërbimit Dixhital jo vetëm që dokumenton historikun tuaj të mirëmbajtjes, por edhe një përshkrim të hollësishëm të çdo mirëmbajtjeje, duke përfshirë pikat e kontrollit dhe çdo defekt të zbuluar. Me aplikacionin My Mazda ju jo vetëm që keni qasje në të dhënat tuaja në çdo kohë, por ajo ju kujton automatikisht çdo përditësim të ardhshëm.

Aplikacion Android
Aplikacion IOS "

Nuk të pëlqen mënyra dixhitale? Ska Problem!

Mazda Partner mund t'ju sigurojë gjithashtu të gjitha dokumentet në formë të shtypur ose t'ju dërgojë ato me email në bazë të kërkesës. Këto dokumente shërbejnë si dëshmi e historikut tuaj të shërbimit Mazda dhe kanë një efekt pozitiv në vlerën e rishitjes së automjetit tuaj.